Święta

Występujemy publicznie

Oswajamy naszych uczniów z grą zespołową na scenie – co święta!